Tahun REMAJA dan LITURGI

 

Ya Bapa, kami bersyukur atas penyertaan-Mu

memasuki tahun ketiga bersama Arah Dasar yang Kau amanahkan,

untuk mewujudkan Gereja Keuskupan Surabaya

sebagai persekutuan murid-murid Kristus

yang semakin dewasa dalam iman,

guyub, penuh pelayanan dan missioner

agar kami melangkah menuju kehidupan yang berkelimpahan.

 

Tuhan Yesus Kristus,

seluruh rahasia keselamatan-Mu

dihidupi, didoakan dan dirayakan

oleh seluruh Gereja dalam LITURGI SUCI.

Semoga Engkau membangkitkan semangat pelayanan

serta mutu pembinaan bagi para PELAYAN dan PETUGAS liturgi.

Kami semua berniat untuk secara rendah hati,

tekun dan berkomitmen

belajar terus menerus kekayaan liturgi Gereja-Mu.

 

Ya Roh Kudus, Engkau mengetahui

betapa deras dan kuatnya arus dunia

yang  dihadapi kaum remaja.

Bangkitkanlah dalam diri kaum remaja

rasa tanggungjawab untuk mengenal dan mengembangkan diri

serta lingkungan pergaulannya.

Semoga remaja Katolik Keuskupan Surabaya

semakin mampu menjawabi panggilan hidupnya

sebagai orang beriman.  

 

Sambil memohon penyertaan Bunda Maria,  

dalam Tahun Remaja dan Liturgi ini,

kami memohon agar semakin banyak orang 

peduli dan tergerak dalam katekese Liturgi

dan pendampingan kaum remaja di Keuskupan Surabaya

demi Kristus Penyelamat kami. Amin.