2 misi murid Kristus, menjadi garam dan terang. Garam, tidak boleh kelihatan namun meresap dalam jiwa dan membawa 'kesedapan'. Terang adalah cahaya adalah menerangi, memberi teladan dan dilihat orang dan membuat orang memuji Tuhan.