Bapa yang Maha Pengasih dan Pemurah, kami bersyukur kepada-Mu atas anugerah iman dan persekutuan yang membentuk dan meneguhkan Gereja-Mu yang kudus.

Kami bersyukur atas kedatangan Putera-Mu yang membawa kehidupan sejati bagi semua orang, melalui sabdaNya, "Aku datang, supaya mereka mempunyai hidup, dan mempunyainya dalam segala kelimpahan".

Kami bersyukur atas penyertaan Roh Kudus yang menjaga dan menuntun kami, teristimewa atas karunia terang, kegembiraan dan kerjasama, dalam ikhtiar kami untuk menemukan kehendak-Mu bagi kehidupan menggereja di Keuskupan Surabaya.

Bimbinglah kami untuk mampu mewujudkan Gereja Keuskupan Surabaya sebagai persekutuan murid-murid Kristus yang semakin dewasa dalam iman, guyub, penuh pelayanan dan misioner.

Kuatkanlah kami agar mampu melaksanakan setiap prioritas program dalam semua bidang pastoral secara utuh dan dalam semangat yang tepat.

Bantulah kami semua untuk menemukan kehendak-Mu sendiri dalam panduan hidup menggereja ini. Bantulah kami semua untuk mengalami peneguhan akan jati diri kami sebagai persekutuan.

Bantulah kami semua untuk makin berani melibatkan diri dalam upaya mengembangkan persekutuan yang amat dirindukan oleh dunia dewasa ini.

Dalam Tahun Keluarga dan Habitus Baru Hidup Menggereja ini, kami berdoa, semoga semua keluarga di Keuskupan Surabaya, menemukan indahnya ketulusan dalam berkomunikasi dan melayani serta betapa berharganya kehadiran setiap pribadi dalam keluarga.

Kami berdoa pula, semoga segenap perangkat pastoral, makin memiliki kerendahan hati dan memancarkan niat suci untuk melayani.

Sambil memohon perlindungan dan penyertaan Bunda Maria sebagai Bunda Gereja, kami hunjukkan syukur dan pengharapan kami kepada-Mu, melalui Yesus Kristus, Putera-Mu, Tuhan dan Pengantara kami.

Amin.