[Tahun 2010 sebagai Tahun Keluarga dan Habitus Baru Hidup Menggereja]

 

Bapa yang Maha Pengasih dan Pemurah,

kami bersyukur kepada-Mu

atas anugerah iman dan persekutuan

yang membentuk dan meneguhkan Gereja-Mu yang kudus.

Kami bersyukur atas kedatangan Putera-Mu

yang membawa kehidupan sejati bagi semua orang,

melalui sabdaNya,

"Aku datang, supaya mereka mempunyai hidup,

dan mempunyainya dalam segala kelimpahan".

Kami bersyukur atas penyertaan Roh Kudus

yang menjaga dan menuntun kami,

teristimewa atas karunia terang, kegembiraan dan kerjasama,

dalam ikhtiar kami untuk menemukan kehendak-Mu

bagi kehidupan menggereja di Keuskupan Surabaya.

 

Bimbinglah kami untuk mampu mewujudkan

Gereja Keuskupan Surabaya

sebagai persekutuan murid-murid Kristus

yang semakin dewasa dalam iman,

guyub, penuh pelayanan dan misioner.

Kuatkanlah kami agar mampu melaksanakan

setiap prioritas program dalam semua bidang pastoral

secara utuh dan dalam semangat yang tepat.

 

Bantulah kami semua untuk menemukan

kehendak-Mu sendiri dalam panduan hidup menggereja ini.

Bantulah kami semua untuk mengalami

peneguhan akan jati diri kami sebagai persekutuan.

Bantulah kami semua untuk makin berani melibatkan diri

dalam upaya mengembangkan persekutuan

yang amat dirindukan oleh dunia dewasa ini.

 

Dalam Tahun Keluarga dan Habitus Baru Hidup Menggereja ini,

kami berdoa, semoga semua keluarga di Keuskupan Surabaya,

menemukan indahnya ketulusan

dalam berkomunikasi dan melayani

serta betapa berharganya kehadiran

setiap pribadi dalam keluarga.

Kami berdoa pula, semoga segenap perangkat pastoral,

makin memiliki kerendahan hati

dan memancarkan niat suci untuk melayani.

 

Sambil memohon perlindungan

dan penyertaan Bunda Maria sebagai Bunda Gereja,

kami hunjukkan syukur dan pengharapan kami kepada-Mu,

melalui Yesus Kristus, Putera-Mu,

Tuhan dan Pengantara kami.

Amin.