Bapa yang Maha Pengasih dan Pemurah, kami bersyukur atas anugerah iman dan persekutuan yang membentuk dan meneguhkan Gereja-Mu yang kudus.

Kami bersyukur atas kedatangan Putera-Mu yang membawa kehidupan sejati bagi semua orang, melalui sabda-Nya, "Aku datang, supaya mereka mempunyai hidup, dan mempunyainya dalam segala kelimpahan".

Kami bersyukur atas penyertaan Roh Kudus yang menjaga dan menuntun kerjasama kami, dalam ikhtiar kami untuk menemukan kehendak-Mu dan peneguhan akan jati diri kami sebagai persekutuan bagi kehidupan menggereja di Keuskupan Surabaya.

Bimbinglah kami untuk mampu mewujudkan Gereja Keuskupan Surabaya sebagai persekutuan murid-murid Kristus yang semakin dewasa dalam iman, guyub, penuh pelayanan dan misioner.

Kuatkanlah kami agar makin berani dan mampu melaksanakan setiap prioritas program dalam semua bidang pastoral secara utuh dan dalam semangat yang tepat.

Dalam Tahun Anak dan Katekese ini, kami berdoa, semoga para pembina Anak-anak di Keuskupan Surabaya, mampu mewujudkan kecintaan pada anak dalam membina dan mendampingi anak-anak dengan menanam dan mengembangkan nilai kejujuran pada anak

Kami berdoa pula, semoga makin banyak orang yang terlibat dalam pastoral katekese dan para pelaku katekese, makin memiliki kesediaan untuk berkembang sebagai murid dan melalui pengelolaan bahan katekese bagi keseluruhan bidang pastoral mampu mengembangkan kepedulian akan pendewasaan iman segenap umat.

Sambil memohon perlindungan dan penyertaan Bunda Maria sebagai Bunda Gereja, kami hunjukkan syukur dan pengharapan kami kepada-Mu, melalui Yesus Kristus, Putera-Mu, Tuhan dan Pengantara kami. 

Amin.